Meest gestelde vragen

Ik heb nu 12 panelen op dak, wat levert terugleveren bij productieoverschot mij op onder de salderingsregeling?

Alleen de kale elektriciteitsprijs exclusief de energiebelasting.

Kan het aantal panelen tussentijds gewijzigd worden?

Bij verhuizing van een lid buiten het postcoderoos gebied komen er panelen beschikbaar, die weer verkocht worden aan bestaande leden of nieuwe.

Hoeveel euro of kWu krijg ik terug op mijn rekening?

De jaarlijkse opbrengst van een paneel is afhankelijk van het aantal zonuren. Op basis van ervaringscijfers is de schatting voor het eerste jaar ca. 230 kWu. De jaarlijkse vermindering van de opbrengst door veroudering bedraagt ongeveer 0,5%.

Hoe bepaal ik het aantal panelen?

Op onze website vindt u een rekenvoorbeeld.

Wat is de gemiddelde terugverdientijd?

De schatting ongeveer 10 jaar. Dat is o.m. afhankelijk van de kosten van een certificaat en de energieprijs.

Kan dit ook voor een huurhuis?

Ja, ook een huurder in de genoemde postcoderoos kan meedoen.

Is er een maximum aan aantal certificaten?

Ja, tot een maximum van 10.000 kWu wordt de energiebelasting terug gegeven. Dat komt overeen met 40 panelen.

Wat als de opbrengst hoger is dan het eigen verbruik?

De energiebelasting krijg je alleen terug over het eigen verbruik. Daarom is het advies om niet meer certificaten te kopen dan 85% van je eigen verbruik.

Wat kost het lidmaatschap van de coöperatie?

Bij aanschaf van 1 of meer certificaten is men automatisch lid van de coöperatie.

Wat kost een certificaat?

De kosten van een certificaat zijn gelijk aan de inkoopprijs van een zonnepaneel. De aanbesteding is in volle gang en zodra die is afgerond kan de prijs bepaald worden. Naar verwachting zal de prijs om en nabij € 300 zijn.

Mag iedereen inschrijven?

Alleen mensen die in de postcodegebieden 7551 t/m/ 7555 wonen kunnen zich inschrijven. Bewoners van het beschermde dorpsgezicht Tuindorp hebben voorrang hebben bij dit project. Indien er uit dit gebied onvoldoende aanmeldingen komen, kunnen andere mensen in aanmerking komen die binnen de z.g. postcoderoos vallen.

Is er al een overeenkomst met een energieleverancier?

De coöperatie is daar over nog in onderhandeling met  3 leveranciers.

Hoe wordt het onderhoud verrekend?

Het onderhoud is opgenomen in de servicekosten van  € 7 per paneel. Dat is een ervaringscijfer van andere, reeds gerealiseerde projecten, maar deze waren kleiner, zodat het bedrag per paneel waarschijnlijk lager uit zal vallen. Naast het onderhoud zijn de verzekeringen, de administratiekosten en de beheerskosten opgenomen in de servicekosten.

Hoe zit het met de verzekering?

De gehele installatie wordt verzekerd door de coöperatie.

Is een certificaat eventueel overdraagbaar?

Een certificaat is alleen overdraagbaar aan de coöperatie en deze levert ze door aan bestaande of nieuwe leden. Wettelijk geregeld. De prijs is afhankelijk van de gekozen afschrijvingstermijn. Die wordt vastgesteld door de ledenraad, dus ook door u als u meedoet.

Hoe kom ik van mijn huidige contract af (3 jaar)

De nieuwe leverancier gaat in overleg met uw leverancier. Er staan vaste bedragen voor de afkoopsommen, maar soms wordt het in de minne geschikt. Als het zover is treden we in overleg.

De Coöperatie heeft een opstartsubsidie aangevraagd bij de provincie en ontvangen.| We proberen de afkoopsommen onder te brengen bij de opstartsubsidie. Als dat lukt hoort u nog.

Begrijp ik het goed dat nu inschrijven via dit contactformulier nog tot niets verplicht?

Het inschrijven via dit contactformulier verplicht u nog tot niets. U verbindt zicht pas definitief na ondertekening van de ledenovereenkomst. Deze overeenkomst bespreken wij voordien met de inschrijvers op de panelen.

Waarom dit initiatief?

De coöperatie zonnecollectief is opgericht om het aanzicht van Tuindorp ’t Lansink te behouden zoals het nu is, zonder daken met zonnecollectoren. Het is bedoeld voor bewoners in het beschermd dorpsgezicht van ’t Tuindorp, om toch deze  vorm van energie te kunnen gaan gebruiken.