Het Zonnedak

Het ZonnedekDe zonnepanelen liggen  op drie daken van de  Klokstee aan het Wilderinksplein in Hengelo. Welbions en het Zonnecollectief hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten waaronder bijvoorbeeld een recht van opstal. In augustus zijn de panelen geplaatst en zonne-energie is vanaf  dan voor onze leden in de postcoderoos van het Zonnecollectief Tuindorp Hengelo een feit! De officiële ingebruikneming vindt op 11 september 2017 plaats.

Dhr. Onrust, bewoner van de Klokstee heeft een fotorapportage gemaakt van de plaatsing van de zonnepanelen. Deze staan op de website van de Klokstee: klik hier